Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Federal Kabine Tarafından Enerji Tasarruf Tedbirleri Kararlaştırıldı

Rusya’nın Ukrayna işgali ile bağlantılı olarak, Federal Almanya’da yaşanan ve yaşanacağı tahmin edilen enerji sorunun etkilerinin en aza indirilmesini teminen, Federal Kabine tarafından kısa ve orta vadeli enerji tasarruf tedbirlerinin alınması yönünde karara varılmıştır. Bu çerçevede, kısa vadeli önlemler hali hazırda 1 Eylül tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup, orta vadeli düzenlemeler ise 1 Ekim tarihi itibarıyla devreye alınacaktır. Enerjiden tasarruf etmek ve Rus gazından bağımsız hale gelebilmek için, Almanya somut önlemlerin alınması hususunda kararlı olmuştur. Alınan enerji tasarruf önlemleri sadece Almanya’nın değil Avrupa Birliği’nin de tasarruf hedeflerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamaktadır. Rusya’nın kuzey akım üzerinden gaz akışlarını durdurmasının yol açtığı gaz tedarikindeki sıkıntı sebebiyle, AB ülkeleri gaz tüketiminin bu yılın Ağustos ayından itibaren en az %15 oranında azaltılması hususunda mutabık kalmıştır. 

Almanya’da alınan kararlar çerçevesinde;

- İşyerlerinde asgari oda sıcaklığı 1 santigrat derece düşürülmüş olup, kamu alanlarında ise bu derece azami olarak değerlendirilecektir. Dolayısı ile en fazla 19 dereceye müsaade edilecektir.

- Ayrıca, insanların sürekli olarak bulunmadıkları ortak alanların ise hiç ısıtılmaması yönünde karar alınmıştır.

- Sadece el yıkama için kullanılan lavabolarda sıcak su kesilecek ve su sıcaklığı minimum seviyeye düşürülecektir.

- Öte yandan, ışıklı reklam panolarının belirli vakitlerde aydınlatılması yasaklanmıştır.

- Aynı zamanda, trafikteki güvenliği etkilemeyecek şekilde binaların ve anıtların aydınlatılmaması kararlaştırılmıştır. Belirtilen kararlar 1 Eylül 2022 tarihinden başlamak üzere Şubat 2023’e kadar geçerli olacaktır.

1 Ekim 2022 tarihinden itibaren 2 yıl boyunca geçerli olmak üzere ise, bina sahipleri binalarının ısıtma sistemini optimize etmekle yükümlü olacaktır. Bu çerçevede, ısıtma sisteminin temel ayar eksiklikleri incelenecek ve daha fazla önlem alınması gerekecektir. Daha büyük binaların sahipleri, enerji tasarrufunu sağlamak için ısıtma sistemini hidrolik olarak ayarlamakla yükümlü olacaktır.