Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Makedonya'dan Yurt Dışına Göç Artış Gösteriyor

Makedonya'nın Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fatmir Bitici, OECD Güneydoğu Avrupa Birimi tarafından Üsküp'te organize edilen "Batı Balkanlar'dan İşgücü Göçü" konulu forumda yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya’dan yurt dışına göçün sürdüğünü; ülkedeki yerli işgücünün giderek azaldığını; son dönemde Türkiye’den Makedonya'ya çalışmak için çok sayıda işçinin geldiğini ifade etmiştir. Ülkenin en önemli sorunlarının başında göç konusunun bulunduğunu vurgulayan Bitici, vatandaşların ülkenin kurumlarına karşı güveninin kaybolması, yolsuzluk, siyasi istikrarsızlık, hayat standartlarının düşüklüğü, eğitim ve sağlık alanlarındaki sorunlar, gençlerin ülkenin geleceğine inanmaması gibi hususların Makedonya'dan göçü tetiklediğini belirtmiştir. Makedonya'da işsizlik oranı 2021 yılı sonu itibarıyla %15,2 olarak ölçülmekle birlikte, uluslararası kuruluşlar bu oranın gerçekte %20'nin üzerinde olduğunu ifade etmektedir. OECD raporunda Makedonya'dan Avrupa Birliği ülkelerine göçün son on yılda 5 kat arttığı ve çalışma çağındaki nüfusun dörtte birinin ülkeyi terkettiği; bu durumun ülkenin ekonomik kalkınmasını da olumsuz yönde etkilediği belirtilmektedir. Makedonya'daki göç sorunu, ülkede yatırım yapan veya proje üstlenen Türk firmalarını da etkilemekte; firmalarımız ihtiyaç duydukları işgücünü yerel piyasadan karşılayamamakta ve Türkiye'den daha yüksek maliyetlerle işçi getirmek zorunda kalmaktadır.