Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Avusturya'da Yabancı Yatırımların Ekonomiye Katkısı Hakkında Araştırma Sonuçları Açıklandı

Avusturya Ticaret Ajansı (ABA) tarafından görevlendirilen Yüksek Öğrenim Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmaya göre, Uluslararası şirketler ve bunların yatırımlarının, Avusturya Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına (GSYİH) neredeyse yüzde 29 (106,4 milyar Euro) katkıda bulunduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu araştırma sonuçlarına göre 2019 yılında, uluslararası şirketlerin değer yaratma etkileri 2010 yılına göre reel olarak yüzde 14 artış gösterdi.

Diğer taraftan araştırmanın istihdam ile ilgili sonuçlarına göre, uluslararası şirketler tarafından on yıl içinde 1,17 milyon iş yaratıldığı saptandı. Bu, tüm istihdamın yüzde 26'sına karşılık gelmektedir. Yabancı şirketlerin yatırımlarından elde edilen vergi ve sosyal güvenlik katkısının ise yılda yaklaşık 35,8 milyar avro olduğu tespit edildi.