Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Libya Petrol, Gaz ve Yenilebilir Enerji Fuarı 2022

Libya'da yerleşik SAKER EXPO Fuarclık tarafından organize edilen ve ekte bilgileri yer alan  "Libya Petrol, Gaz ve Yenilenebilir Enerji Fuarı", Uluslararası Trablus Fuar Merkezinde, 28-30 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenecektir.