Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Slovakya, 2030 Yılına Kadar Yıllık 45.000 Ton Emisyonsuz Hidrojen Üretecek

Slovakya Ekonomi Bakanlığı Ulusal Hidrojen Stratejisinin Uygulanmasına İlişkin Eylem Planına göre, Slovakya'da 2030 yılına kadar düşük karbon teknolojileri kullanılarak  yıllık 45.000 ton hidrojen üretilecektir. Bunun 20.000 tonunun yenilenebilir veya nükleer kaynaklardan elektrikle çalışan elektrolizörlerden ve 20.000 tonunun atık ve biyokütleden üretilmesi beklenmektedir. Hedeflerin uygulanma maliyeti 955 milyon € olarak öngörülmektedir.

Bakanlık tarafından açıklanan rapora göre, bir hidrojen ekosisteminin oluşturulması, iklim hedeflerinin yerine getirilmesine ve Slovakya'nın 2050 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. Eylem Planına göre, 30.000 ton yeşil ve mavi hidrojenin (yenilenebilir kaynaklardan ve nükleer enerjiden üretilen) sanayi tarafından tüketilmesi, 5.000 tonun enerji sektörüne ve 10.000 tonun ulaştırma sektörüne yönelik olması öngörülmektedir.

2030 yılına kadar Slovakya'da toplam 4.000 adet hidrojenle çalışan binek otomobil, 260 adet otobüs, 600 adet hafif ticari araç, aynı sayıda ağır ticari araç, belediye taşıtı ve 12 adet hidrojenle çalışan tren faaliyete geçecek ve akaryakıt istasyonları artacaktır. 2025 yılına kadar mevcut iki tesise altı tane daha eklenmesi ve 2030 yılına kadar bu tür 25 tesisin kullanıma sunulması beklenmektedir. Hükümet, geçen yaz Ulusal Hidrojen Stratejisini onaylamış ve ilk eylem planı taslağı bu yıl Nisan ayında Slovakya Ekonomi Bakanlığı tarafından sunulmuştur.