Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas / Agadir Bölgesinde Avenue Des Far-Agadir Limanı Agadir Kentsel Ekspres Yolunun 2X3 Şeritli Güçlendirme Ve Genişletme İşleri Için İhale Açıldı

Fas Ekipman ve Su Bakanlığına bağlı Agadir Ida Outanane İl Müdürlüğü tarafından Agadir bölgesinde 2020-2024 kentsel gelişim programı kapsamında Avenue des FAR-Agadir Limanı Agadir Kentsel Ekspres yolunun 2x3 şeritli güçlendirme ve genişletme işleri için ihale açılmıştır.

Müdürlük tarafından açıklanan ihale duyurusunda, ihale dosyalarının, “Bureau des Marchés de la Direction Provinciale de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau d’Agadir Ida-Outanane, Avenue Hassan 1er Cité Dakhla” veya kamu ihaleleri portalından www.marchespublics.gov.ma indirilerek temin edilebileceği, ihaleye katılması için aday tarafından, 1.900.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 172.285,60 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği, projenin tahmini bütçesinin 128.376.231,60 Fas Dirhemi (yaklaşık 11,64 Milyon ABD Doları) olduğu, sunulacak başvuruların içeriği ve sunulmasının, sunulacak başvuruların içeriğinin kamu ihalelerine ilişkin 2-12-349 sayılı kararnamenin 27-29-31 ve 148. maddelerinin hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, adayların elektronik olarak www.marchespublics.gov.ma kamu ihaleleri sitesi üzerinden başvurmaları gerektiği, 01 Aralık 2022 günü saat 10:00’da(Yerel saat) ihaleye ilişkin zarfların açılacağı hususlarına yer verilmektedir.

Bu bağlamda, yukarıda özet bilgilerine yer verilen ihaleye ilişkin dokümanların aşağıdaki linkten indirilmesi mümkündür:

https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=669316&orgAcronyme=o8p