Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Slovakya'nın 2022 Yılı Ocak-Ağustos Dönemi Geçici Dış Ticaret İstatistikleri

2022 yılının Ocak – Ağustos dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mal ihracatı yıllık bazda %16,7 artışla 66,8 milyar avroya, mal ithalatı ise %24 artışla 68,7 milyar avroya yükselmiştir. 2022 yılının ilk 8 ayında Slovakya 1,9 milyar avro dış ticaret açığı vermiştir. (Geçtiğimiz yıl aynı dönemde Slovakya’nın dış ticaret dengesi 1,8 milyar avro fazla vermişti.)

İhracat artışındaki en önemli etken motorlu taşıtlar, elektrik enerjisi ve petrol ürünleri ihracatındaki artıştır. Motorlu taşıt aksam ve parçaları ile elektrik ve doğal gaz ithalatındaki artış, Slovakya'nın yıllık bazda mal ithalatındaki artışın belirleyicileri olmuştur. Dış ticaretteki artış aynı zamanda emtia fiyatlarının yükselmesiyle de alakalıdır.

2022 yılının Ağustos ayında Slovakya’nın mal ihracatı yıllık bazda %30,3 artarak 8,3 milyar avroya, mal ithalatı ise %30,7 oranında artarak 8,4 milyar avroya ulaşmıştır. 2022 yılının Ağustos ayında Slovakya’nın dış ticaret açığı 158,2 milyon avro olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: Slovakya İstatistik Ofisi