Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Senegal'de Öne Çıkan Projeler

Senegal'de yerli ve yabancı yatırımcılara yardımcı olan, Senegal'e yatırımcı çekilmesi, iş ortamının ve altyapının geliştirilmesi doğrultusunda aktif şekilde çalışan, yatırımcı firmalara sağlanacak teşviklerin belirlenmesinde çalışan ve ikili ekonomik ve ticari anlaşmalarda Senegal devletine danışmanlık hizmeti de veren APIX kuruluşunun Genel Müdürü Sayın Abdoulaye BALDE ve Yatırım Departmanı Müdürü Sayın Kadio Fofana DİOP ile Müşavirliğimizce 26 Ekim 2022 tarihinde APIX'in genel merkezinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda önümüzdeki dönemde APIX kuruluşu tarafından öncelik verilecek projeler hakkında Müşavirliğimizce bilgi talep edilmiş ve bu doğrultuda Müşavirliğimizin ne şekilde katkıda bulunabileceğine yönelik bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Bu çerçevede APIX yetkilileri tarafından özetle;

  • Senegal'de Özel Ekonomi Bölgeleri (SEZ) oluşturulması projelerinin önümüzdeki dönemde en önemli husus olarak ön plana çıkacağı ve bu çerçevede Türk firmalarının bu projelerde geliştirici ve destekçi olarak yer almalarından memnun olacaklarını,
  • Kurumlarınca (APIX) mevcut durumda öncelikli olarak nitelendirilen ve çeşitli sektörlerde toplam 23 adet proje bulunduğunu ve bu projelerde Türk firmaları ile çalışabileceklerini,
  • Senegal'de üretilen tarım ürünlerinin işlenmesine yönelik ülkenin batısında, güneyinde ve ortasında Agropole projelerinin geliştirileceğini ve bu projelerde de Türk firmaları ile çalışmaktan memnuniyet duyulacağı,

ifade edilmiştir.

Bu çerçevede söz konusu projelerle ilgilenen firmalarımızın APIX ile ivedilikle temasa geçmesinde fayda görülmektedir.