Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Moğolistan’ın dış ticaret hacmi, 2022 yılının ilk 10 ayında yüzde 30,3 arttı

2022 yılının ilk 10 ayında Moğolistan’ın dış ticaret hacmi, 17,1 milyar ABD doları olup ihracat, 10,0 milyar ABD dolarına, ithalat ise 7,1 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Ülkenin dış ticareti bu dönemde 2,9 milyar ABD doları fazla vermiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam dış ticaret hacmi 4,0 milyar ABD doları (%30,3), ihracat 2,5 milyar ABD doları (%33,0), ithalat ise 1,5 milyar ABD doları (%26,6) artmıştır.

Toplam ihraç edilen ürünler arasında minerallerin ihracatı 8,5 milyar ABD doları (%85,1); doğal veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar ihracatı 823,6 milyon ABD doları (%8,2) ve tekstil ve tekstil ürünleri ihracatı 450,7 milyon ABD doları (%4,5) olup bu ürün gruplarının toplam ihracat içerisindeki payı %97,8'idir.

2022 yılının ilk 10 ayında, kurşun cevherleri ve konsantreleri, demir cevherleri ve konsantreleri, çinko cevherleri, bakır konsantresi, petrol yağları ve ham petrolün tamamı, kömürün ise %91,7’si Çin'e ihraç edildi. At ve sığır ham derilerinin %79,1’i, taranmış kaşmir ihracatının %85,0’i İtalya'ya; yıkanmış kaşmir ihracatının tamamı Çin'e gerçekleştirilirken toplam ihracatın yüzde 82,7’si bu mallara aittir.

Bu dönemde Moğolistan, 65 ülkeye mal ihraç ederken %84,8 pay ile Çin ilk sırayı alırken Çin’i İsviçre (%7,7) ve Singapur (%3,2) izledi. Bu ülkelere yapılan ihracatın toplam ihracat içerisindeki payı %95,7 olmuştur. Bu dönemde Moğolistan’ın ihracatında, Türkiye ise %0,02 pay (1,7 milyon ABD doları) almıştır.

Moğolistan'ın ithalatı, 2022 yılının ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,6 (1,5 milyar ABD doları) artarak 7,1 milyar ABD doları oldu.

Makine, mekanik teçhizat ve aksamları, elektrikli aletler ve bunların parçalarının ithalatı 1,1 milyar ABD doları (%14,8); minerallerin ithalatı 1,6 milyar ABD doları (%22,1) [mineraller arasında petrol ürünleri ithalatı 1,4 milyar ABD doları (%87,5)]; hayvansal veya bitkisel menşeli ürünler ve gıda maddelerinin ithalatı 899,2 milyon ABD doları (%12,6); taşıtlar ve uçaklar, bunların parçalarının ithalatı 1,3 milyar ABD doları (%18,3); ana metaller ve bunların ürünlerinin ithalatı 695,9 milyon ABD doları (%9,7); kimyasal ürünlerin ithalatı 518,9 milyon ABD doları (%7,3) olarak gerçekleşirken toplam ithalatın %81,4'ü bu ürünlerden gerçekleştirilmiştir.

Moğolistan’ın bu dönemde 155 ülke ile gerçekleştirdiği ithalatında %34,7 pay ile Çin ilk sırada yer alırken, Çin’i Rusya Federasyonu (%30,3), Japonya (%8,1), Kore Cumhuriyeti (%5,0) ve ABD (%3,0) izlemiştir. Bu ülkelerden yapılan ithalat, toplam ithalatın %81,0'ine karşılık gelmektedir. Türkiye ise bu dönemde Moğolistan’ın ithalatından %1,3 pay (92,8 milyon ABD doları) alarak en çok ithalat yapılan 7’nci ülke olmuştur (Moğolistan Gümrük Genel Müdürlüğü).