Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Danimarka Dış Ticareti Yılın İlk 3 Çeyreğinde Büyüdü

Danimarka İstatistik Kurumunca açıklanan 2022 yılı Eylül ayı verileriyle birlikte, ülkenin 2022 yılı ilk 9 ayına ilişkin dış ticaret görünümü de ortaya çıkmış bulunmaktadır. Geçen senenin ilk 9 ayında 89,3 milyar Dolar olarak açıklanan ithalat, bu senenin ilk 9 ayı itibariyle 95,9 milyar Dolara (yüzde 7,4 artış); geçen senenin ilk 9 ayında yarısında 92,7 milyar Dolar olarak açıklanan ihracat ise, bu senenin ilk 9 ayı itibariyle 97 milyar Dolara (yüzde 4,6 artış) çıkmış bulunmaktadır.

Benzer şekilde geçe senenin ilk 9 aylık döneminde ülkemizin Danimarka'ya ihracatı 971,8 milyon Dolar iken, bu sene yüzde 10,8 artış kaydederek 1.076,5 milyon Dolara ulaşmıştır. Türkiye'nin Danimarka'dan yaptığı ithalat ise 2021 yılı ilk 9 ayında 777,8 milyon Dolar iken, 2022 yılı ilk 9 ayında yüzde 18,5 artarak 922 milyon Dolara ulaşmıştır. Bu veriler ışığında, yılın ilk üç çeyreğinde Türkiye Danimarka'ya karşı 155 milyon Dolar dış ticaret fazlası vermiş bulunmaktadır.