Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Avustralya Yeni Güney Galler (NSW) Eyaleti’nde Tek Kullanımlık Plastiklere Yönelik Yeni Kısıtlamalar Yürürlüğe Girdi

Her yıl 74 milyon ton atık üretilen Avustralya’da bu miktarın yalnızca yüzde altmışı geri dönüşüm sürecine dahil edilebilmektedir. Clean Up Australia İnisiyatifi adına Pip Kiernan, tüketici bilincini anlamaya yönelik gerçekleştirilen araştırmanın sonucunu duyurarak Avustralyalıların büyük çoğunluğunun geri dönüşümün farkında olduğunu ancak neyin geri dönüştürülebileceği ve neyin gerçekten çöp olduğu konusunda kafalarının karışık olduğu sonucuna ulaşıldığını belirtmektedir.

Geri dönüşüm kuralları Avustralya’da eyaletler, bölgeler ve hatta komşu belediyeler arasında da farklılık gösterebildiği için tüketicilerin geri dönüşüm konusundaki bilinçlendirilmesi oldukça zor görünmektedir.

2021 yılında NSW’de Plastik Azaltımı ve Döngüsel Ekonomi Yasası’nın kabul edilmesinin ardından hem toplumu hem de işletmeleri anılan düzenlemeye yönelik bilgilendirici ve kapsayıcı adımlar atılmıştır. Bu çerçevede, 1 Haziran 2022 tarihinde başlayan, NSW’de 35 mikron veya daha az kalınlıktaki saplı/hafif plastik alışveriş poşetlerinin satışını yasaklama uygulaması, 1 Kasım 2022 itibariyle tek kullanımlık plastiklere yönelik yürürlüğe giren yeni kısıtlamalar ışığında plastik pipetler, karıştırıcılar, çatal bıçak takımları, tabaklar, kapaksız kaseler, pamuklu çubuklar ve köpükten (EPS) yapılmış gıda gereçleri ile bardaklar dahil olmak üzere farklı plastik ürünleri de içerecek şekilde genişletilmiştir.

Diğer yandan, Eyalet Çevre Bakanı James Griffin, NSW plastik yasaklarının tek kullanımlık plastikten büyük ölçüde uzaklaşmanın başlangıcı olduğunu ifade ederek kısıtlamaların önümüzdeki 20 yıl içinde 2,7 milyar plastik çöpün çevreye zararını önleme potansiyeli taşıdığını belirtmektedir.