Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Peru Callao Bölgesi Santa Rosa Köprüsü İnşaati İhalesi

Peru Callao Bölgesi Santa Rosa Köprüsü İnşaat Projesi Kamu İhalesine katılım için kayıtlar 05/11/2022 tarihi itibariyle başlamıştır.  Söz konusu proje kapsamında  Lima'nın Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na giden yolların iyileştirilmesi amaçlanmakta olup, Santa Rosa köprüsünün Havalimanının yeni terminaline ana erişim olması planlanmaktadır. Bahse konu ihaleye katılım için aşağıda belirtilen sitenin incelenmesinde fayda görülmektedir.

https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaOpcionesListaDocumentos.xhtml