Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

İskandinav Bakanlar Konseyi'nin 2030 Eylem Planı

 

Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç, Faroe Adaları, Grönland ve Åland'dan oluşan ve İskandinav bölgesini dünyanın en sürdürülebilir ve entegre bölgesi haline getirmeyi amaçlayan hükümetler arası forum olan İskandinav Bakanlar Konseyi'nin 2030 Vizyonu için Eylem Planı (Action Plan for Vision 2030) onaylandı. 

Eylem Planı’nda, vizyonun yeşil, rekabetçi ve sosyal olarak sürdürülebilir bir İskandinavya olarak belirlenen üç stratejik önceliğiyle bağlantılı olarak belirlenen 12 hedefin gerçekleştirilmesine yönelik İskandinav Bakanlar Konseyi tarafından 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilecek eylemlere yer verilmektedir.

Bu çerçevede, İskandinav Bakanlar Konseyi önümüzdeki dört yılda aşağıdaki alanları önceliklendirecektir.

 1. Ulaşım, inşaat, gıda ve enerji ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere, karbon nötrlüğü ve iklim uyumunu destekleyen çözümlerin araştırılması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesi,
 2. Biyoçeşitliliğin korunması,
 3. Döngüsel ve biyo-temelli bir ekonomiyi, sürdürülebilir ve rekabetçi üretimi, sürdürülebilir gıda sistemlerini ve kaynakları verimli kullanan ve toksik olmayan döngülerin teşvik edilmesi,
 4. Sürdürülebilir tüketime ortak bir yatırım yaparak, İskandinav tüketicilerinin sağlıklı, çevre ve iklim dostu seçimlere öncelik vermesini çok daha kolay ve çekici hale getirilmesi,
 5. Dünyanın geri kalanında da İskandinav yeşil çözümlerinin teşvik edilerek çevre ve iklim konusunda uluslararası işbirliğinin gelişimine katkıda bulunulması,
 6. Bilgi ve inovasyonu destekleyen ve İskandinav Bölgesi'ndeki şirketlerin yeşil, teknolojik ve dijital dönüşüm ile büyüyen biyoekonominin yarattığı gelişme fırsatlarından yararlanmasının kolaylaştırılması,
 7. Yeşil geçiş ve dijital gelişmelerin gerekliliklerine uyan ve İskandinav Bölgesi'nde hareket özgürlüğünü destekleyen beceriler ve iyi işleyen işgücü piyasalarının desteklenmesi,
 8. İskandinav ülkelerini birbirine daha da yakınlaştırmak için dijitalleşme ve eğitimden yararlanılması,
 9. Herkes için iyi, eşit ve güvenli sağlık ve refaha katkıda bulunulması,
 10. İskandinav Bölgesi'nde yaşayan herkesi yeşil geçişe ve dijital gelişmelere dahil etmek için çalışmalar yapılması
 11. Sivil toplumla işbirliği içinde çalışılması,
 12. Kültür, demokrasi, toplumsal cinsiyet eşitliği, kapsayıcılık, ayrımcılık yapmama ve ifade özgürlüğüne vurgu yaparak İskandinav Bölgesi'nin değerlerinde güven ve uyum içinde çalışılması,

 

Kaynak

https://www.norden.org/en

Action plan for Vision 2030 | Nordic cooperation (norden.org)