Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Slovenya Enerji Şartı Anlaşması'ndan Çekileceğini Açıklamıştır.

Hükümet bugün Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekilme girişiminde bulunmuştur. Enerji Şartı Anlaşması, imzacı ülkelerdeki yabancı yatırımları korumayı ve yatırımcılar ile ev sahibi ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları çözmeyi amaçlamaktadır. Altyapı Bakanlığı açıklamasında, yabancı yatırımları korumayı amaçlayan bu uluslararası anlaşmanın yıllar geçtikçe ağırlığını kaybetmeye başladığı, bugün için taahhütlerini yerine getiremediği ve güncel olmadığı belirtilmiştir.

Meclis, çekilme konusunda kesin kararını verecektir.İstifasına rağmen, Slovenya, Anlaşmanın işleyişini izlemeye devam etmek istediği için Enerji Şartı Konferansı çerçevesinde gözlemci statüsünü koruyacaktır. Ayrıca, enerji güvenliği ve sürdürülebilirlik nedenleriyle tüm kıtalardan ülkeler arasında yasal olarak bağlayıcı olmayan bir temelde karşılıklı yarar sağlayan enerji işbirliğini teşvik eden 2015 Uluslararası Enerji Şartı'nın imzacısı olmaya devam etmektedir.

Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekilme süreçleri, Polonya, İspanya, Hollanda ve Fransa gibi diğer bazı AB Üye Devletleri tarafından da duyurulmuş olup İtalya halihazırda anlaşmadan çekilmiştir.