Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Alman Sanayi ve Ticaret Odası: ‘Küresel Ekonomiyi Soğuk Bir Kış Beklemektedir’

Alman Sanayi ve Ticaret Odasının yaptığı açıklamada Almanya’nın ihracatında önemli bir düşüş beklendiği ifade edilmektedir. Alman Sanayi ve Ticaret Odası Dış Ticaret Başkanı Volker Treier’in ifadesine göre, ihracat 2023 yılında 2022 yılına kıyasla %2 oranında düşüş yaşayabilecektir. Ayrıca Treier, ihracatın halihazırda düşüşe geçtiğini ve bunun devamında ihracat ekonomisinin yurt dışında 70 milyar Euro’dan fazla zarara uğraması anlamına geldiğinin altını çizmektedir.

Öte yandan, son 10 yılda ticaret engelleri ve korumacılık sebebiyle Alman ihracatının ortalama sadece %3,5 oranında artış gösterdiği belirtilmektedir. İhracata yönelik söz konusu düşüş tahminleri özellikle Alman Yurtdışı Ticaret Odaları’nın (AHK) gerçekleştirdiği anket sonuçlarında yer almaktadır. Bu çerçevede, yurtdışında faaliyet gösteren 3 bin 100'den fazla Alman şirketinin ekonomik durumla ilgili yaptığı değerlendirmede, Rusya'nın Ukrayna işgali ve Çin'in sıfır Kovid politikası nedeniyle neredeyse her iki Alman şirketinden birinin (%47) ekonomik anlamda gerileme beklediğini ortaya koymaktadır.

Bunun yanı sıra Alman Sanayi ve Ticaret Odası, Alman gayri safi yurt içi hasılanın 2022 yılında %3 oranında düşeceğini öngörmekle birlikte, Federal Hükümet %0,4 veya %0,2’lik düşüş tahmini ile konuya daha olumlu yaklaşmaktadır.