Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Zambi̇ya Başkan Yardımcısı Mutale Nalumango’nun Su ve Sani̇tasyon Projeleri̇ Kapsamındaki̇ Ortaklık Çağrısı

Zambiya Başkan Yardımcısı Mutale Nalumango, Zambiya 2. Su ve Sanitasyon Zirvesi’nde ülkedeki su ve sanitasyon konularının ele alınması konusunda güçlü ortaklıklar kurulması çağrısında bulunarak, temiz suya erişimin sağlanması ve sanitasyonun iyileştirilmesinin ulusal kalkınmaya ve Zambiya’nın 2030 vizyonuna ulaşmasında oynadığı önemli rolden bahsetti. Bu nedenle hükümetin su ve sanitasyon sektörüne ayrılan bütçeyi artırdığını ifade etti.

Başkan Yardımcısı, hükümetin su ve sanitasyonla ilgili politikalarını halkın ihtiyaçlarına daha duyarlı hale getirmek için revize ettiğini de sözlerine ekleyerek iyileştirilmiş su ve sanitasyon projelerinin sorunsuz bir şekilde uygulanmasına engel teşkil eden sorunlara çözüm bulmak için tüm paydaşların bir araya gelip işbirliği yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Yardımcısı bu konunun halen ülke bazı yerlerde hala sorun teşkil ettiğini ifade ederek kırsal ve kentsel bölgelerin gelişmiş su ve sanitasyon hizmetlerine erişimde zorluklarla karşılaşmaya devam etmesinden dolayı suyla bulaşan hastalık vakalarının artmasına neden olduğunun altını çizdi.

Başkan Yardımcısı, bu sorunu çözmek için, hükümetin ülkedeki 11 ticari su tesisinde iyileştirilmiş su ve sanitasyon projelerini üstlenmek için 1,5 milyar ABD dolarının üzerinde mali destek verdiğini kaydetti.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu İlçe Direktörü olan Bayan Campbell, temiz ve güvenli su sağlanmasındaki mevcut tüm sorunların çözüme ulaştırılmasını teminen hükümetin ortaklarla birlikte çalışmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti. Şu anda Zambiya'nın temel sanitasyona erişiminin yüzde 32 dolaylarında olduğunu belirtilerek, bu oranın Sahra altı Afrika'daki en düşük oran olduğunu sözlerine ekledi.

Bu nedenle hükümetin sanitasyon etrafında güçlü kurumlar ve politikalar oluşturarak sektöre öncelik vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak : https://www.lusakatimes.com/2022/11/21/nalumango-calls-for-strong-partnerships-on-water-sanitation-issues/