Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Sırbistan Ticaret Odası: Hammadde ve Üretim Maliyetleri Ekonomi İçin En Büyük Zorluk

Sırbistan Ticaret Odası’nın Sırbistan’daki iktisadi varlıkların ticari faaliyetleri başlıklı son anketine göre Sırbistan’daki iş insanları yıl sonuna kadar ciro ve ihracatta artış, istikrarlı bir iş ortamı ve istihdam beklemekte, ancak şirketlerin karşılaştığı en büyük zorluğun enerji ve hammadde maliyetlerinin yüksek olması ile nihai ürün fiyatlarındaki artış olduğu belirtilmektedir. 1.800'den fazla şirketin katıldığı bu ankette, ankete katılan şirketlerin yaklaşık %80'i bu yılı aynı veya daha yüksek ciro ile bitirmeyi beklemekte ve çoğunlukla tarım, gıda ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçıların %84'ü ise stabil ihracat faaliyetleri beklemektedir. Ayrıca bu anket, katılımcıların %93'ünün dördüncü çeyrekte çalışan sayısını azaltmayı planlamadığını gösteriyor. Sırbistan Ticaret Odası, ankete katılan şirketlerin %76'sının optimal işletme maliyetlerini karşılamak için yeterli finansmana sahip olduğunu bilmenin cesaret verici olduğunu ifade etmiştir. Aynı zamanda, şirketlerin üçte ikisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yatırımlar için yeterli kaynağa sahip olduğunu açıklamıştır.