Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

İran’da Ton Balık Üretiminde Yaşanan Sorunlar

İran Konserve Sendikası Başkan Yardımcısı Mesut Bahtiyari, son dönemde ton balık üretiminde yaşanan sorunlar nedeniyle İran ton balık üretiminin yıllık 650 milyon adetten 250 milyon adede düştüğünü, Nisan ayından itibaren ton balık fiyat tespiti yapılmaması sebebiyle üreticilerin en az kapasiteyle faaliyet gösterdiklerini, Tarım Bakanlığı ve Üretici ve Tüketicileri Koruma Kurumu ile yapılan fiyat anlaşması çerçevesinde 39 bin 900 Tümen olarak belirlenen fiyatın Piyasa Düzenleme Kurumu tarafından onaylanması ve daha sonra fiyatın 45 bin Tümene çıkması olduğunu belirtmiştir. Bahtiyari, üreticiler fiyat analizlerine göre ton balık fiyatının 46 bin 900 Tümen olması gerektiğine değinerek ülkedeki şartlar nedeniyle 45 bin Tümene razı geldiklerini açıklamıştır.

Bahtiyari, Ağustos ayında ton balık ithalat vergisinin %9 dan %1e düşmesini ve fiyatı devlet tarafından tespit edilen ürünler listesinden çıkmasını talep ettiklerini ifade etmiştir.

Bahtiyari, İran’da 130 adet ton balığı üreticisi olduğunu ve en az kapasite ile çalıştıklarını ayrıca 40 üreticinin de 29 Ekim tarihinde Tarım Bakanlığı binası karşısında protesto yaptıklarını açıklamıştır.

Bahtiyari, Sistan Baluçestan Eyaletinde 40 bin balıkçının faaliyet gösterdiğini, üretim birimlerinin kapanmasının birçok balıkçının da işsiz kalmasına sebep olacağını söylemiştir.

Bahtiyari, ton balık üretiminin büyük kısmının iç piyasada tüketildiğini ve az bir miktar da Afganistan, Irak, Suriye, Avrupa Birliği ve ABD’ye ihracat yapıldığını söylemiştir.

Kaynak: İSNA Haber Ajansı, 17 Kasım 2022, isna.ir/xdMMsy