Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Mali 1. Enerji Yatırım Fuarı 21-22 Şubat 2023 Tarihlerinde Bamako'da Düzenlenecektir

Mali Enerji Yatırım Fuarı'nın ilki (SIEMA 2023) 21-22 Şubat 2023 tarihlerinde Bamako Uluslararası Konfreans Merkezi (CICB)'nde  gerçekleştirilecektir.  Bu etkinlik Mali Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile Maden, Enerji ve Su Bakanlığının desteğiyle Mali'de  elektrik üretimi ve dağıtımından sorumlu devlet şirketi EDM SA tarafından düzenlenmektedir. 

Fuar yatırımcıların ve yerel paydaşların bir araya gelmesi ve EDM SA'nın üretim nakliye ve dağıtımı alanlarında öncelik verdiği projelerin değerlendirilmesi için bir fırsat sunmaktadır. Fuar kapsamında enerji sektörü yatırımcıları ile gerçekleştirilecek Yuvarlak Masa Toplantısında, Mali Hükümetinin öncelikleri, politikaları ve yeni fırsatlar ele alınacak; iki günlük sergide firmalara projelerini, hizmetlerini ve ekipmanlarını belirli enerji uzmanlarına ve hedef kitleye tanıtma imkanı sunulacak;  üretim, nakliye ve dağıtım alanlarında 20'den fazla aday proje sunumu gerçekleştirilecektir. 

Fuar "Enerji Çeşitliliğini İyileştirmek için Yatırım" temasıyla düzenlenmektedir. Mali'de 2015-2021 yılları arasında enerji arz çeşitliliğinde önemli bir değişim yaşanmış; 2015 yılında hidroelektrik santraller ortalama yüzde 44,7'lik payla üretime en fazla katkı sağlayan kaynak iken, hidroelektrik üretiminin payı yüzde 28,2 'ye gerilemiştir. Enerji ithalatının payı %14,4'ten, 2020 yılında % 29,6'ya yükselmiştir. Termik santrallerin payı ise %40,8'den % 51,1'e yükselmiştir. 2015-2021 döneminde Mali  570 milyar FCFA (yaklaşık 870 milyon Euro) değerinde 855 milyon litre yakıt almıştır. Enerji arzında baskın olan termik üretim, pahalı yakıt ihtiyacı doğurmaktadır. 2022-2026 Kalkınma Planın'da termik santrallerin payının sıfıra indirilmesi, güneş enerjisinin payının %3'ten %22'ye çıkarılması hedeflenmektedir.