Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kişi Başına Düşen GSYİH Büyümesi Yavaşladı

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla 2022 Ocak-Eylül döneminde %3,6 arttı.

Bu gösterge 2021 yılının aynı döneminde yüzde 5,3 artmıştı. Karşılaştırma için, bu yıl kişi başına düşen GSYİH büyümesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 oranında yavaşladı.

Yıllara göre kişi başına düşen GSYİH büyüme (azalma) oranları:

  • - Ocak-Eylül 2018 – yüzde 3,8;
  • - Ocak-Eylül 2019 – yüzde 3,7;
  • - Ocak-Eylül 2020 – yüzde -1,4;
  • - Ocak-Eylül 2021 - yüzde 5,3;
  • - Ocak-Eylül 2022 - yüzde 3,6. (Xabar.uz)