Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas Demir Yolu Ofisi (Oncf) Tarafından, 60 E1 36Ml Niteliğinde Yeni Rayların Temini İçin Açılan İhale

Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, 60 E1 36ML niteliğinde yeni rayların temini için ihale açılmıştır.

Ofis tarafından açıklanan ihale duyurusunda, ihalenin tahmini bütçesinin 55.440.000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 5,29 Milyon Dolar) olduğu, ihaleye katılması için aday tarafından 831.600,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 79.360,23 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği, malzemenin temin işlerinin gerçekleştirilme toplam süresinin 3 ay olduğu; adayların becerilerinin değerlendirilmesinde, aynı nitelikte, aynı ölçekte ve aynı zorluk derecesinde hizmetlerde deneyimlerinin dikkate alınacağı; ihale dosyalarının kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma) veya Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) web sitesinden (www.oncf.ma) indirilerek temin edilebileceği, sunulacak başvuruların içeriğinin ONCF’in “Règlement Achat (RG.0003/PMC-version 2)” dokümanının 27, 29, ve 31. maddeleri hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, adayların kamu ihaleleri (www.marchespublics.gov.ma) portalı üzerinden elektronik olarak başvurabileceği ya da “Cellule COD-Département Global Sourcing de la Direction Achats, 8 bis rue Abderrahmane El Ghafiki, Agdal, Rabat” adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderebileceği ya da aynı adrese alındı belgesi karşılığında teslim edebileceği ya da başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale  başvurusunu teslim edebileceği ya da kamu ihaleleri portalı üzerinden başvurusunu sunabileceği, başvuru zarflarının açılışının, katılmak isteyen adayların temsilcilerinin huzurunda yapılacağı; 28 Şubat 2023 saat 9:00’da (Yerel saat) ihaleye ilişkin başvuru zarflarının, Rue Mohamed Triki Agdal adresinde -adayların temsilcileri huzurunda- yer alan demir yolu eğitim merkezinde açılacağı hususlarına yer verilmiştir.

Bu bağlamda, yukarıda özet bilgilerine yer verilen ihalenin tüm dokümanlarının aşağıdaki linkten indirilmesi mümkündür:

https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=684492&orgAcronyme=o8p