Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas/Kazablanka Merkezi Trafik Yönetimi Ve Görüntü Koruma İstasyonunun 2. Fazının Gerçekleştirilmesi İçin İhale Açıldı

Fas yerel kalkınma şirketi “Casablanca Transport En Site Aménagé S.A” tarafından Kazablanka Merkezi Trafik Yönetimi ve Görüntü Koruma İstasyonunun 2. Fazının gerçekleştirilmesi için ihale açılmıştır.

Şirket tarafından açıklanan ihale duyurusunda, ihale dosyalarının, 500,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 47,46 ABD Doları) dosya ücreti ödenmesi karşılığında, kamu ihaleleri portalından www.marchespublics.gov.ma veya Şirketin web sitesinden www.casatransport.ma indirilerek temin edilebileceği veya “Bureau des marchés sis à l’adresse suivante : Crystal 2-BS, Immeuble n° 2, 9ème étage, Casablanca Marina – Bd des Almohades - 20 010 Casablanca – Maroc / Tel. : +212 5 22 94 06 86 - Faks.: +212 5 22 94 06 85,” adresinden alınabileceği;  ihaleye katılması için aday tarafından 7.000.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 664.767,33 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği, projenin tahmini bütçesinin 728.000.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 69,13 Milyon ABD Doları) olduğu, ihale dosyaların indirilmesi adayları dosyalarının ilgili bürodan alınmasından muaf tutmadığı; sunulacak başvuruların içeriği ve sunulmasının “Règlement de Consultation” hükümlerine ve Şirketin alım düzenlemelerinin 27., 28. ve 29. maddelerine uygun düzenlenmesi gerektiği, adayların “Monsieur le Directeur Général de la société Casablanca Transport en Site Aménagé SA, Bureau des marchés sis Crystal 2-BS, Immeuble n° 2, 9ème étage Casablanca Marina – Bd des Almohades- 20 010 Casablanca” adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderebileceği ya da doğrudan aynı adrese teslim alındı belgesi karşılığında teslim edebileceği ya da başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunu teslim edebileceği, 28 Şubat 2022 günü saat 10:00’da (Yerel saat) ihaleye ilişkin zarfların açılacağı hususlarına yer verilmektedir.

İhale dosyalarının alınması için herhangi bilgi talebi olması durumunda, İhale ve Alım Departmanı ile irtibata geçilmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir.

Bu bağlamda, yukarıda özet bilgilerine yer verilen ihaleye ilişkin dokümanların aşağıdaki bağlantıdan indirilmesi mümkündür:

https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=663248&orgAcronyme=g3h