Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Sırbistan Karayolları, Önümüzdeki 12 Yıl İçin Devlet Yolları Ağının İnşası Ve Yeniden İnşasına İlişkin Öncelikleri İncelemek Üzere İhaleye Çıkmıştır

Sırbistan Karayolları, 2023-2025 dönemi için Sırbistan Cumhuriyeti’ndeki devlet yolları ağının inşasına ve yeniden inşasına yönelik önceliklerin belirlenmesi için trafik mühendisliği ve ekonomik değerlendirme içeren bir çalışma yapılmasına yönelik ihaleye çıkmıştır.

Bu çalışma kapsamında uygun trafik mühendisliği modellerinin uygulanması ve ekonomik değerlendirme yoluyla, ek kapasite ihtiyacının tespitine ve/veya devlet yolları ağındaki hizmet seviyesinin iyileştirilmesine yönelik analizler yapılacaktır. Ayrıca, devlet yolları şebekesi üzerindeki yapıların (köprü ve tüneller) geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizi, trafik akış koşulları açısından incelenecektir. Çalışmanın ayrı bir işlevsel bölümünü ise; devlet yollarının finansmanının sorgulanması oluşturmaktadır. Bu süreçte, mevcut finansman modelinin incelenmesi, gelişmiş Avrupa ülkeleri ile eski Yugoslavya’yı oluşturan ülkelerdeki modellerin analiz edilmesi gerekmektedir. Son olarak, Avrupa'da beklenen durgunluk ve enerji krizi göz önüne alındığında, Sırbistan Cumhuriyeti söz konusu ihale neticesinde devlet yolları için bir finansman modeli önerisi oluşturulmasını beklemektedir.

Söz konusu ihalenin tahmini toplam bedelinin KDV hariç 45.000.000 RSD olması ve işin 15 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Tekliflerin sunulması için son tarih ise 31 Ocak 2023’tür. Söz konusu ihaleye https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/131420 linkinden ulaşılması mümkündür.

Kaynak: eKapija İş Portalı