Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas Otoyol Şirketi (Adm) Tarafından, Tit Mellil-Berrechid Otoyolu ve Rr 315 Nolu Yol Arasındaki Bağlantı Yolunu Yeniden Geliştirme ve 2X3 Şeritli Yapım İşleri İçin İhale Açıldı

Fas Otoyol Şirketi (ADM), Tit Mellil-Berrechid otoyolu ve RR 315 nolu yol arasındaki bağlantı yolunun yeniden geliştirme ve 2x3 şeritli yapım işleri için ihale açılmıştır.

Şirket tarafından açıklanan ihale duyurusunda, ihale dosyalarının yanı sıra ek bilgiler ve belgelerin, sadece Şirketin web sitesinden https: https://achats.adm.co.ma/ indirilerek temin edilebileceği, ihaleye katılması için aday tarafından, 2.000.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 189.800,14 ABD Doları) geçici teminat olarak yatırılmasının gerektiği, sunulacak başvuruların içeriği ve sunulmasının ihalenin kurallarına uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, adayların sadece elektronik olarak https://achats.adm.co.ma/ sitesi üzerinden başvurmaları gerektiği, sadece elektronik başvuruların dikkate alınacağı, fiziki olarak sunulan başvuruların ise kabul edilmeyeceği;  başvuru dosyasının içermesi gerektiği evrakların ADM’nin alım kurallarının 23.maddesinde ve “Règlement de Consultation” dokümanında belirtildiği ifade edilmektedir. Özellikle aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanlığı'ndan alınan yeterlilik ve sınıf sertifikasının aslına uygun olduğu nüsha olmak üzere bu hususlara dikkat çekilmektedir. Bu sertifikanın yalnız Fas’ta yerleşik aday firmalardan istendiği; anılan firmaların, teknik dosyanın belgelerinin tümünü teslim etmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Yapı işleri şirketleri için yeterlilik ve sınıflandırma sistemine göre gerekli sınıflandırmalar ve yeterliliklere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:

Sector                                  Qualification                                                                          Rank

B-Road Works                    B1-Routine road earthworks                                                        S

                                        B3-Road sanitation Works and environmental treatment

                                        B5-Untreadted seats and surface coatings

                                        B6-Hot treated and coats seats

 

26 Ocak 2023 günü saat 10:00’da (Yerel saat) ihaleye ilişkin zarfların açılacağı hususlarına yer verilmektedir.

Bu bağlamda, yukarıda özet bilgilerine yer verilen ihaleye ilişkin dokümanların aşağıdaki linkten indirilmesi mümkündür:

https://achats.adm.co.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=3527&orgAcronyme=e3r