Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Puerto Maldonado Şehri Kanalizasyon Sisteminin İyileştirilmesi ve Atık Su Arıtımı Projesi

Peru Yatırım Ajansı (PROINVERSION) tarafından "Puerto Maldonado Şehri Kanalizasyon Sisteminin İyileştirilmesi ve Atık Su Arıtımı" Projesine ilişkin duyuruda bulunulmuştur.  Proje kapsamında, yüklenici tarafından Puerto Maldonado şehrinde belediye atık suları için toplama, arıtma ve nihai bertaraf sistemlerinin tasarlanması, inşa edilmesi, ilgili tesislerin işletilmesi ve bakımının yapılması gerekmektedir.  Yaklaşık 88 Milyon Dolar yatırım öngören söz konusu proje ile ilgilenen firmalar, ön yeterlilik için belgelerini 10 Şubat 2023 tarihine kadar sunabilmektedir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi ve belgelere PROINVERSION'un aşağıda yer alan internet adresinden ulaşılabilmektedir.

https://www.investinperu.pe/es/app/DatosProyecto?idAPProyecto=115