Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas Ulusal Kamu Tesisleri Ajansının Merkez Batı Bölge Müdürlüğü Tarafından Walidia Bölgesinde Nassim Tatil Kampı İnşaatına Ilişkin İhale Açıldı

Fas Ulusal Kamu Tesisleri Ajansının Merkez Batı Bölge Müdürlüğü “Direction Régionale du Centre Ouest à l’Agence Nationale des Équipements Publics” tarafından Walidia bölgesinde Nassim Tatil Kampı inşaatına ilişkin ihale açılmıştır.

Müdürlük tarafından açıklanan ihale duyurusunda, ihale dosyalarının “Boulevard Moulay Abderrahmane Casablanca 20100 » adresinde bulunan Merkez Batı Bölge Müdürlüğünden alınabileceği ya da kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma) indirilerek temin edilebileceği, projenin ihalesine katılması için aday tarafından 750.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 74.514,16 ABD Doları) teminat olarak “La Direction Régionale Centre Ouest à l’Agence Nationale des Équipements Publics” adına yatırılmasının gerektiği, ihalenin tahmini bütçesinin 74.715.136,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 7,42 Milyon Dolar)  olduğu; sunulacak başvuruların içeriğinin kamu ihalelerine ilişkin 2-12-349 sayılı kararnamenin 27, 29 ve 31. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, adayların (www.marchespublics.gov.ma) ihaleler web portalı üzerinden başvurmaları gerektiği;  07 Mart 2023 günü saat 10:00’da (Fas saati ile) ihaleye ilişkin zarfların açılacağı hususlarına yer verilmektedir.

İhale duyurusunda da, Fas’ta yerleşik aday firmalarınca, aşağıdaki tabloda belirtilen yeterlilik ve sınıflandırma sertifikasının aslına uygun olarak onaylanan nüshasının sunulması gerektiği bildirilmiştir:

Sektör                                                      Yeterlilik                                                        Asgari Sınıf

A                                                                  A2                                                                  S

Construction                                Travaux courants en béton

                                              armé-maçonnerie pour bâtiment

Fas’ta yerleşik olmayan şirketlerin ihale kanununa (Règlement de Consultation dokümanı) uygun olarak kendi teknik dosyalarını düzenlemesi gerektiği bildirilmiştir:

Bu bağlamda, yukarıda özet bilgilerine yer verilen ihaleye ilişkin dokümanların aşağıdaki linkten indirilmesi mümkündür:

https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=688902&orgAcronyme=o8p