Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Gıda Fiyatlarının Dondurulmasında Süre Uzatılmıştır ve AB tarafından kabul edilen Macaristan'ın Ortak Tarım Politikası Strateji Planı Kapsamında Finansman Detayları Verilmiştir

Tarım Bakanı István Nagy tarafından Macar haber sitesi Index'e verilen röportajda enflasyon, gıda fiyatlarındaki sert artış ve diğer konuların yanı sıra AB'nin tarım politikasını ele alınmıştır. Bakan tarafından gıda fiyatı üst sınırının tüketicileri korumak için sosyal bir önlem olduğunu söylenmiştirr.

Macaristan'ın eskiden düşük fiyatlarla ve ucuz enerjiyle hammadde üretebilmesine rağmen, bunun artık değiştiğini söyleyerek aşırı yüksek gıda fiyatlarına Bakan tarafından açıklık getirilmiştir. Bir zamanlar AB’de en düşük gıda fiyatlarına sahip olan Macaristan'ın şimdilerde gerçekten de Avrupa standartlarına göre çok yüksek gıda enflasyonuna sahip olduğunu ifade edilmiştir.

Ayrıca, enflasyonun ılımlı olması ve tüketici fiyatlarının normale dönmeye başlaması halinde, gıda fiyat tavanının kaldırılabileceği Bakan tarafından belirtilmiştir. Mevcut ekonomik durumda, toplumun en muhtaç kesimleri için gıda fiyatlarının yüzde 30 artabileceği ve bunun olmasına izin verilmeyeceğine dikkat çekilerek, bu nedenle hükümetin gıda fiyatlarını dondurmayı 30 Nisan'a kadar uzattığı Bakan tarafından söylenmiştir.

Haberde, 2022 yılı Kasım ayında Avrupa Komisyonu'nun Macaristan'ın Ortak Tarım Politikası Strateji Planını kabul ettiğinden de bahsedilmiş ve bu kapsamda, 2027'ye kadar olan dönem için mevcut olan toplam finansman tutarı 14,7 milyar euro olduğu ve bunun neredeyse yarısının Macar hükümeti tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. Kırsal kalkınma fonlarının yarısının (yaklaşık 1.500 milyar HUF (3,8 milyar Euro)) önümüzdeki beş yıl boyunca ekonomik kalkınma, tarım sektörü ve gıda yatırımları için kullanılacakken, AB fonlarının 2.100 milyar HUF'tan (5,3 milyar euro) daha fazla bir kısmı da çiftçilere gelir desteği olarak verileceği ifade edilmiştir. Bütün bunların yanında hükümetin, tarımsal ihracatın değerini 2030 yılına kadar yüzde 57 artırarak 15 milyar Euro'ya ve gıda yatırımlarını 1,8 milyar Euro'ya çıkarmayı amaçladığı ve ayrıca iklim değişikliği hedeflerine 1,4 milyar Euro harcamayı planladığı da belirtilmiştir.

 

KAYNAK: https://hungarytoday.hu/price-cap-on-food-is-a-social-measure-says-minister-of-agriculture/