Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kamerun Hükümeti Akaryakıt Fiyatlarındaki Devlet Desteğini 2023 Yılında %50 Oranda Azaltmaya Karar Verdi

Kamerun Maliye Bakanlığı Bütçe Genel Müdürü Sayın Cyrille Edou Alo'o tarafından yapılan açıklamaya göre; geçtiğimiz yıl 700 milyar CFA ( 1.162.000.000 Dolar) olan akaryakıt desteğinin bu sene 350 milyar CFA olarak gerçekleşeceği ( 581.350.000 Dolar) belirtilmiştir.

2023 yılı bütçesinde petrol varil fiyatının 85.5$ olarak hesaplandığı, bunun 2022 yılında 98.2 $ olduğu, bu seneki oranın geçen seneye göre %13'lük bir fiyat düşüklüğü ile hesaplandığı belirtilmiştir. Devlet desteklerindeki bu kesintinin diğer mekanizmalar ile doldurulabileceğinin umudulduğu ifade edilmiştir. Ancak, dolar karşısında CFA'nın gelecek beklentisinin çok iyi olmayacağı da düşünüldüğünde bunun çok güvenilir bir beklenti olmayacağı ifade edilmiştir. 2023 yılında 1 doların 640 CFA olacağı- 2022'de 620.6 CFA idi- hesaba katıldığında, bunun da devlet yardımlarının maaliyetlerini %3 arttıracağı düşünülmektedir. 

Söz konusu açıklamada ifade edilen petrol yardımlarına yönelik devlet desteğinin azaltılması, bunun kamu yatırımlarının önündeki en büyük engel olarak gören IMF  ile devlet yetkilerini aynı çizgiye getirmiştir. " Yüksek petrol gelirlerinin, yönetilen perakende yakıt fiyatlarını korumayı amaçlayan  daha yüksek yakıt sübvansiyonları (2021'de GSYIH'nın yüzde 0,5' i; 2022'de  GSYİH'nın yüzde 2,9'u olarak tahmin edilmektedir) ile fazlasıyla dengelenmekte olduğundan uluslararası petrol fiyatlarının bütçe üzerindeki etkisinin karışık olduğu"  IMF tarafından 2022 Haziran ayında yapılan açıklamada ifade edilmiştir. IMF son dönemde yetkililer, özel sektör ve STK'lar ile olan görüşmelerinde bütçedeki devlet yardımlarının azaltılması yönünde hükümeti bu yönde ikna etmeye çalışmıştır. 

Geçtiğimiz yıl Kamerun hükümeti tarafından 775 milyar CFA'nın yakıtta ve doğalgazda devlet yardımı olarak piyasaya verildiği, bunun ülkenin tek petrol rafinesi olan SONARA'nın yeniden inşaası için gerekli olan 250 milyar CFA'nın da 3 katı kadar bir bütçe  olduğu hatırlatılmaktadır. Bu meblağın, aynı zamanda ülkenin en büyük barajı konumunda olacak olan NACHTIGAL Barajınnın- inşaasının ardından Kamerun'un enerji üretim kapasitesini %30 arttıracaktır- inşaası için gerekli olan bütçeden de fazla olduğu ifade edilmiştir. ( 720 milyar CFA)