Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Yunanistan'ın 180 milyon Avroluk Büyük G.E.S. Yatırımı

Yunanistan'ın önde gelen iki enerji grubu RWE ve Yunan Kamu Enerji Şirketi (DEİ), Yunanistan'ın enerji altyapısının dönüşümünü hızlandırmaya katkıda bulunmak için METON Enerji A.Ş. adı ile bir ortak girişim tesis etmiştir. Türkiye'de de yatırımları bulunan Alman RWE Renewables GmbH'nin %51, DEİ'nin %49 oranda pay sahibi olduğu bu konsorsiyum, 5 adet G.E.S. projesi için kesin yatırım kararı almıştır.

Toplam bütçesi 180 milyon Avro olan söz konusu yatırımlar için AB'nin İyileşme ve Direnç Fonundan 90 milyon Avro, Eurobank S.A. ve Alpha Bank S.A.'dan toplam 54 milyon Avro finansman desteği temin etmişlerdir.

Toplam kurulu gücü yaklaşık 210 MWp olan G.E.S. projesi, Kuzey Yunanistan'ın Batı Makedonya bölgesinde eski Amyntaios (eski adıyla Soroviç) açık linyit maden ocağı sınırları içinde planlanmış olup inşaat çalışmalarının bu yılın bahar aylarında başlaması öngörülmektedir. Söz konusu beş projenin nisan 2024'e kadar tam anlamıyla faaliyete geçmesi beklenmektedir.

Bilindiği üzere METON Enerji, son dönemde G.E.S. projeleri tarafından üretilecek yeşil elektriği satın alacak olan üçüncü şahıslarla ikili yenilenebilir enerji tedarik anlaşmaları (PPA) akdetmektedir.

Yunanistan Maliye Bakan Yardımcısı Thodoros Skilakakis, kamuoyuna yaptığı bir açıklamada anılan yatırımdan “Yunanistan 2.0 - İyileşme ve Direnç Planı"nın temel dayanak noktalarından biri olan ulusal (yeşil) enerji dönüşümünü hızlandırma hedefine katkı sağlayacak önemli bir yatırım" olarak söz etmiştir.