Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Bilbao Liman İdaresi Tarafından Yayınlanan Bir Deniz Konteyner Terminalinin Inşası Ve Işletilmesi Ihalesi

Bilbao Liman İdaresi, Bilbao Limanı'nda bir deniz konteyner terminalinin inşası ve işletilmesi için bir ihale yayınlamıştır. Liman Başkanlığı Yönetim Kurulu, terminalin inşası ve işletilmesi için bir imtiyaz verilmesine ilişkin ihale çağrısını oybirliğiyle onaylamıştır. Bu projenin ana hedefleri, Bilbao Limanı'nın bağlantı noktalarını ve intermodalitesini geliştirmek ve yeni trafik ve nakliye hatlarını çekmektir.

Bilbao Liman İdaresi, bölgenin üretken, imalatçı ve ekonomik dokusunun mallarını ithal ve ihraç edebileceği deniz yollarına ve düzenli yollara sahip olmasının daha düşük maliyetleri sağladığını, kirletici emisyonların etkisini azalttığını, lojistik sürelerini kısalttığını ve rekabet gücünün artırılması noktasında önemli ölçüde katkıda bulunduğunu kabul etmektedir. İyi işleyen bir liman, çevresinin kalitesini, verimliliğini, yenilikçiliğini ve sürdürülebilirliğini iyileştirmek için kilit bir aktör olarak hizmet verebilmektedir.

Bu kapsamda konteyner terminalinin hayata geçirilmesi faaliyet, istihdam ve ekonomi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Terminal, Bilbao Limanı'nın lojistik faaliyetini ve bölgenin rekabet gücünü artıracaktır. Yeni konteyner terminalinin genel kullanıma açık bir rejim (kamu terminali) altında işletilmesi gerekecek ve imtiyazın verilmesinde, imtiyazın süresi boyunca oluşması beklenen trafik rakamlarındaki artış ve diğer niteliksel hususlar dikkate alınacaktır.

Bilbao Liman İşletmesi, liman alanının en iyi şekilde kullanılmasını ve işletmecilerin objektif eşitlik koşulları altında yeterli katılımını sağlamak için Resmi Devlet Gazetesi'nde (BOE) kamu ihalesi çağrısı yapan duyuruyu yayınlamıştır. Söz konusu yayın tarihinden itibaren en geç üç ay içinde teklif verilebilmektedir. İmtiyaz en fazla 40 yıl süreyle verilecektir. İhale kriterleri, istekliler tarafından sunulan teknik ve ekonomik tekliflerin içeriğine göre değerlendirilecek olan üç ana hususa dayanmaktadır: Bilbao Liman İdaresi için gelir, oluşturulan trafik ve programlanmış yatırımlar.