Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kosova Enerji Kurumu Sh.A. Kimyasal Malzeme Alımı Yapacaktır.

Kosova Enerji Kurumu Sh.A. 1.058.000 Avro Değerinde Sodyum Hidroksit (Naoh %45-50) ve Hidroklorik Asit (%31-33) Alımı Yapacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye https://e-prokurimi.rks-gov.net/SPIN_PROD/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2292810 bağlantı adresinden veya ekte yer alan belgeden ulaşılabilir.