Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Özbekistan'ın Orta Asya Ülkeleriyle Ticaret Hacmi 7,5 Milyar Dolara Ulaştı

2022 yılı sonu itibarıyla Özbekistan'ın Orta Asya ülkeleriyle olan dış ticaret hacmi %17,2 artarak 7,5 milyar ABD dolarına ulaştı.

Ekonomik Araştırmalar ve Reformlar Merkezi'ne göre bu, ülkenin toplam ticaret hacminin %15'ine eşitti.

Özbekistan'ın Orta Asya ülkelerine ihracatı yüzde 15,4 artışla 3,1 milyar dolar, ithalatı ise yüzde 18,6 artışla 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2022 yılının Ocak-Aralık ayı sonunda Özbekistan'ın Kazakistan ile dış ticaret hacmi yüzde 17,9 artışla 4,6 milyar doları teşkil etmiş olup, ihracat hacmi 1,4 milyar dolar, ithalat hacmi ise 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kırgızistan ile dış ticaret hacmi yüzde 32,1 artışla 1,3 milyar dolar, bundan ihracat hacmi 979,3 milyon dolar, ithalat hacmi ise 280,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkmenistan ile dış ticaret hacmi yüzde 2,7 artışla 926,3 milyon dolar, ihracat hacmi 194,8 milyon dolar, ithalat hacmi ise 731,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tacikistan ile dış ticaret hacmi yüzde 11,4 artışla 674,4 milyon dolar, ihracat hacmi 519,9 milyon dolar, ithalat hacmi ise 154,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kazakistan, Özbekistan'ın Orta Asya ülkeleri ile olan ticaret hacminin yüzde 62'si ile en büyük paya sahip. Kırgızistan yüzde 17, Türkmenistan yüzde 12 ve Tacikistan yüzde 9 oldu. (Kun.uz)