Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Özbekistan'ın GSYİH'si 80 Milyar Doları Aştı

2022 yılında Özbekistan Cumhuriyeti'nin gayri safi yurtiçi hasılası cari fiyatlarla 888,34 trilyon som olarak gerçekleşti. Bu, İstatistik Ajansı tarafından bildirildi.

2022'de ABD dolarının soma karşı ortalama resmi döviz kuru 11.051,2 som oldu. Buna göre bu kur üzerinden hesaplanan GSYİH hacmi 80 milyar 384 milyon dolar oldu.

Özbekistan ekonomisinin 2022'de yüzde 5,7 büyüdüğü kaydediliyor.

Geçen yıl, kişi başına GSYİH cari fiyatlarla 24,9 milyon soma veya 2.255 dolara ulaştı. Bu durumda yıl içinde daimi ikamet edenlerin ortalama sayısı 35 milyon 648 bin kişi olarak baz alınmıştır.

2021 yılına göre kişi başı GSYİH  yüzde 3,5  azaldı (Kun.uz)