Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Moğolistan Yatırım ve Ticaret Kurumu Uygulama Ajansı kuruldu; start-up'ları ve yazılım geliştirme ve üretimini destekleme prosedürü onaylandı

1 Şubat 2023 tarihli Moğolistan Bakanlar Kurulunun olağan toplantısında şu kararlar alındı:
 

“Moğolistan Yatırım ve Ticaret Kurumu Uygulama Ajansı” kuruldu

Moğolistan Bakanlar Kurulu, Devlet Büyük Khural'ın 69 sayılı kararına göre “Hükümet-Yatırım ve Ticaret Otoritesinin Uygulama Ajansı” kurulmasına karar verdi. “Canlandırma Politikası”, yerli ve yabancı yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Jeoloji, madencilik ve petrol sektörlerindeki yatırımlar, Moğolistan'daki toplam doğrudan yabancı yatırımların %72'sini oluşturmaktadır. 2021 itibarıyla Moğolistan'ın toplam ihracatının %83'ünü Çin, %9'unu İsviçre ve Singapur ve %6'sını Güney Kore ve Rusya gerçekleştirmektedir. Toplam ithalatın ise %33'ünü Çin yaparken onu %26 ile Rusya ve %7 ile Japonya takip ediyor. Bu kapsamda, ithal ikameci sanayileşmeyi savunmak ve ticaret ortağı ülke sayısını artırmak için madencilik ürünlerini çeşitlendirmeye, özellikle madencilik dışı ihracata yönelik politikaya ihtiyaç vardır. Hedeflenen bölgeler, ekonomik sektörler ve ülkenin öncelikli yönleri tarafından daha fazla yatırım çekmek için koşullar oluşturacak, yatırımcıların meşru hak ve menfaatlerini koruyacak ve savunacak, ticaret cirosunu artıracak, ithal ikameci sanayileşmeyi savunacak, tek pencere hizmetini başlatacak ve entegre bir veri tabanı oluşturacak ve analiz yapacak yatırım ve ticaret otoritesi kurulacaktır. Planlanan otorite 5 daire ve 30 boş kadroya sahip olacaktır.

 

Bakanlar Kurulu, start-up'ları ve yazılım geliştirme ve üretimini destekleme prosedürünü onayladı

Bu prosedür, start-up'lar ve yazılım geliştirme, üretim ve diğer ilgili konularda faaliyet gösteren diğer işletmeler için vergi desteklerini düzenleyecektir. Bu prosedürün onaylanmasıyla, inovasyon projeleri uygulayan vatandaşlar, işletmeler ve akademik araştırma enstitüleri ile yazılım geliştirme ve üretim yapan işletmeler eşit fırsatlara sahip olacak ve Yenilikler, Gümrük ve KDV Vergisi Kanunu'nda ve diğer kanunlarda belirtilen muafiyet ve indirimlerden proje uygulamalarının beş yılına kadar yararlanacaktır.

Ayrıca inovasyonun alt yapısı olan teknoloji transfer merkezleri ve ortak çalışma alanlarının faaliyetlerini destekleyecek, akademik araştırma sonuçlarının ticarileşmesine zemin hazırlayacak ve bilgiye dayalı ekonominin gelişmesi için ana kaldıraç olacaktır.

 

Siber güvenlik konseyinin organizasyon yapısı onaylandı

Kabine, başkanlığını Başbakan'ın üstleneceği siber güvenlik konseyinin teşkilat yapısını da onayladı. İşlevleri siber saldırılar ve ihlallerle mücadele eden kuruluşların temsilcilerini içerecektir. Organizasyon yapısına ek olarak, Bakanlar Kurulu, konseyin bağlı olduğu konsey kurallarını ve çalışma prosedürlerini onayladı (montsame.mn).