Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Ocak 2023 döneminde Rusya Limanlarının yük elleçleme hacmi %7,5 artış göstermiştir

Rusya’nın deniz limanlarının yük aktarma hacmi Ocak 2023 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %7,5 artış göstererek 74,9 milyon tona ulaşmıştır. Kuru yük elleçlenmesi %10,6 artışla 34,3 milyon ton olarak kaydedilmiştir. Kömür 15,9 milyon ton (+10,7%), konteyner 4 milyon ton (-26,1%), tahıl 5,1 milyon ton (2,1 kat artış), demirli metal 1,6 milyon ton (-33,4%), gübre 2,5 milyon ton (+34,9%), cevher 1,5 milyon ton (+21,2%), Ro-Ro yükleri 0,5 milyon ton (+30,6%) olarak gerçekleşmiştir.

2023 Ocak ayında dökme yüklerin elleçlenme hacmi %5 artışla 40,6 milyon ton olarak kaydedilmiştir. Ham petrol 24 milyon ton (+9,9%), petrol ürünleri 12,8 млн тонн (-2,3%), sıvılaştırılmış doğal gaz 2,9 milyon ton (-11,2%), gıda 0,5 milyon ton (2,1 kat artış) olarak gerçekleşmiştir.

Ocak ayında ihraç yüklerinin aktarılması %8,9 artışla 59,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. İthal yükleri 3,3 milyon ton (-13,7%), transit 5,7 milyon ton (değişimsiz), iç limanlar arasındaki yük %15,9 artışla 6,5 milyon ton elleçlenmiştir.

Azak ve Karadeniz limanlarının yük elleçlenme hacmi %22,7 artarak 25,2 milyon tona ulaşmıştır. Kuru yük 11,9 milyon ton (+39,5%), dökme yük 13,3 milyon ton (+10,7%) elleçlenmiştir. Novorossisk limanlarının yük aktarma hacmi %16 artışla 14,3 milyon tona ulaşmıştır. Bunlardan Тaman limanında 4,2 milyon ton (+32,8%), Тuapse limanında 2,2 milyon ton (+34,9%), Каvkaz limanında 1,2 milyon ton (+31,3%), Rostov-on-Don limanında ise 1,3 milyon ton (+13,7%) yük elleçlenmiştir.

Ocak 2023 döneminde Rusya’nın deniz limanlarında 3646 yolcu (-%9,1) hizmet görmüştür. Yolcuların ana kısmı Sivastopol 203,8 bin kişi (-%12,1), Yalta 8,5 bin kişi (1,7 kat artışla) ve Soçi 4,2 bin kişi (2,4 kat artışla) özel yolcu terminallerinde hizmet görmüştür.