Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

2022 Yılında Belçika’nın İhracatı %29,5, İthalatı %32,2 Yükseldi

2022 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre Belçika’nın ihracatı %3 artarak 46,1 milyar Avro, ithalatı ise %0,6 azalış ile 44,7 milyar Avro seviyesinde gerçekleşmştir.

Yıl boyunca güçlü seyreden Belçika’nın ihracat ve ithalat büyüme hızı yıl sonuna doğru yavaşlasa da, 2022 yılı genelinde bir önceki yıldan daha iyi performans göstermiştir. Belçika’nın ihracatı 2021 yılına göre %29,5 yükselişle yaklaşık 602 milyar Avro’ya, %32,2 oranında büyüyen ithalatı 590,4 milyar Avro’ya ulaşmıştır. 2022 yılında Belçika'nın dış ticaret fazlası 2021 yılı aynı dönemine göre yaklaşık %37 düşüşle 18,2 milyar Avro’dan 11,5 milyar Avro’ya gerilemiştir.

Üç aylık ortalama veriler itibariyle Ekim-Aralık 2022 döneminde ise, dış ticaretteki artış hızı yavaşlarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat ve ithalatta artış oranı sırasıyla %15,3 ve %9,2 olmuştur. 2022 yılında Belçika’nın dış ticaretindeki yüksek oranlı büyümede etkili olan yüksek enerji fiyatlarının son dönemde gerilemesi başta mineral ürünler ticareti olmak üzere, kimyasallar ve plastik ürünler ticaretinin daralmasına neden olmuştur. Haziran ayında 123 dolar/varile kadar yükselen brent petrolün fiyatı Aralık ayında 81 dolar/varile, doğal gazın fiyatı ise Ağustos ayındaki 49 avro/gigajul (GJ) seviyesinden Aralık ayında 31 avro/GJ’e gerilemiştir. 2022 yılı ilk yarısında Belçika’nın mineral ürünler ticaretinde görülen yüksek oranlı yıllık artışlar, Ekim-Aralık döneminde ihracat için %50, ithalat için %33 seviyelerine gerilemiştir. Benzer şekilde 2022 yılı son çeyreğinde kimyasal ürünler ihracatındaki artış hızı %60’lar seviyesinden %9,4’e gerilemiş, plastik ürünler ve metaller gibi ürünlerin ticaretinde negatif büyüme oranları kaydedilmiştir.