Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Pakistan'ın Muzaffargarh/Penjup Bölgesinde 600 Mwp Solar Enerji İhalesine İlişkin Duyuru

Pakistan Alternative Energy Development Board (AEDB) den alınan 15.02.2023 tarihli  e-mailde “AEDB, bugün özel sektör yatırımcılarından / girişimcilerinden 600 MW kapasiteli Solar PV projesinin geliştirilmesi için teklif / teklif davetini başlatmış olup bölge kodu “Addu / Muzaffargarh, Pencap, Pakistan” şeklindedir. Bu proje, ulusal şebekede yenilenebilir enerjiyi artırmaya ve önümüzdeki 8-10 yıl içinde GOP (Pakistan Hükümeti) tarafından belirlenen iddialı yenilenebilir enerji üretimi hedeflerine ulaşılmasına yönelik ilk büyük adımdır. İhale sürecine katılmaları için ekteki ilanı özel sektör yatırımcılarına ve ticari işletmelere yaygın bir şekilde yayabilirseniz çok memnun olurum.” Denilmektedir.

 

Söz konusu yatırım teklifine ilişkin bilgilendirme özet notu ekte sunulmuştur.