Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas'ta Guercif Bölgesinde 504 Nolu Bölgesel Yolun (Rr504)-34.009 Km Uzunluğunda- Geliştirme ve Güçlendirme İşleri İçin İhale Açıldı

     Fas Ekipman Ulaştırma Lojistik ve Su Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü ve Fes- Meknes Bölge Müdürlüğü tarafından Guercif bölgesinde, PK 192+692 noktasından PK 226+701 noktasına kadar, 504 nolu bölgesel yolun (RR504)-34.009 km uzunluğunda- geliştirme ve güçlendirme işleri için ihale açılmıştır.

     İşverenin “Yol Finansmanı Fonu/Caisse de Financement Routier» olduğu, devredilen ihale makamının «Karayolları Genel Müdürlüğü ve Fès-Mèknes Ekipman ve Su Bölge Müdürlüğü tarafından temsil edilen Ekipman ve Su Bakanlığı» olduğu. İhalenin yönetimi ve işlerin takibinin Guercif Ekipman Ulaştırma ve Lojistik Müdürlüğüne devre edildiği bildirilmiştir.

    Müdürlük tarafından açıklanan ihale duyurusunda, ihale dosyalarının, kamu ihaleleri portalından www.marchespublics.gov.ma indirilerek temin edilebileceği, ihaleye katılması için aday tarafından, 1.150.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 112.491,44 ABD Doları) güvence olarak “Caisse pour le Financement Routier” adına yatırılmasının gerektiği, projenin tahmini bütçesinin 78.375.071,40 Fas Dirhemi (yaklaşık 7,66 Milyon ABD Doları) olduğu, sunulacak başvuruların içeriği ve sunulmasının “Règlement de Consultation” dokümanının 5. ve 8. Maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, adayların (www.marchespublics.gov.ma) ihaleler web portalı üzerinden başvurmaları gerektiği; 30 Mart 2023 günü saat 11:00’da (Yerel saat) ihaleye ilişkin zarfların açılacağı hususlarına yer verilmektedir.

     İhale duyurusunda, Fas’ta yerleşik aday firmalarınca, aşağıdaki tabloda belirtilen yeterlilik ve sınıflandırma sertifikasının aslına uygun olarak onaylanan nüshasının sunulması gerektiği bildirilmiştir:

Sektör                                                            Sınıf                                                Yeterlilik 

B (Travaux routiers et voirie urbaine)                  S                                      -B1(Travaux de terrassement routiers courants)

                                                                                                               -B3 (Ouvrages d’assainissements routiers et traitement de l’environnement)

                                                                                                               -B5(Assises non traités et enduits superficiels)                                           

 

 Fas’ta yerleşik olmayan şirketlerin ihale kanununa (Règlement de Consultation dokümanı) uygun olarak kendi teknik dosyalarını düzenlemesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu bağlamda, yukarıda özet bilgilerine yer verilen ihale duyurusuna yazımız ekinde yer verilmiş olup ihaleye ilişkin dokümanların aşağıdaki bağlantıdan indirilmesi mümkündür:

https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=693282&orgAcronyme=o8p