Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

2009-2022 Yılları Arasında Kamerun Ekonomisinin Dış Borcu %489 Oranında Artış Gösterdi

Geçtiğimiz 13 yıl içinde (2009-2022), Kamerun'un kamu borcu 1.904 milyar CFA'dan (3.100.0000 Dolar), 11.216 milyar CFA'ya (18.000.000) yükselmiş olup, kamu borç stoğu % 489 artış ile 9.312 kat artış göstermiştir. Diğer bir diyişle, kamu borç stoğu geçtiğimiz 13 yıllık süre zarfında 6 kat artmıştır. Söz konusu süre zarfında GDP'nin düzenli artışı sayesinde borç oranı sadece 2.5 artış göstermiş olup, GDP'deki oranı %16.3'den % 40.5'e yükselmiştir. Söz konusu veri " Merkezi Amortisman Fonu (CAA)" tarafından kamu borç yönetimi genel müdürü tarafından 16.02.2023 tarihinde Douala'da Maliye Bakanı Sayın Louis Paul MOTAZE tarafından 2023 yılı Yatırım Planı'nın lansmanı sırasında yapılmıştır. 

CCA tarafından yapılan açıklamada " DSCE (Büyüme ve İstihdam için Strateji Belgesi) ve SND30'da (Ulusal Kalkınma Stratejisi 2020-2030) yer alan çeşitli projelerin gerçekleştirilmesine ilişkin ödemeler için IMF'den alınan kaynaklar; IMF Özel Çekme Haklarına (SDR'ler) ilişkin alınan yardımlar; kamu ve özel şirketlere karşı belirli iç borçların çapraz borç anlaşmaları ve alacakların temliki yoluyla yapılandırılması... ". gibi nedenlerle yükseldiği ifade edilmiştir. 

Kamerun'un kamu borç stoğundaki bu artışın nedenleri arasında IMF tarafından ayrıca, " kamu menkul kıymet ihraçlarının devlet finansmanı için kullanılması ve yaklaşık %46.3'ünün döviz kurlarından oluşan dış borç portföyünde para birimlerinde yaşanan dalgalanmalardan kaynaklandığı ifade edilmiştir. ( %21'i Dolar karşındaki dalgalanma ile artış göstermiştir.) Kamu menkul kıymet ihraçları ( Hazine bonosu ve Devlet tahvili)'nin kullanımına ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ve 2010-2022 yıllarını kapsayan istatistiklerde, Kamerun'un BEAC Menkul Kıymetler Piyasası'nda ve finans piyasasında toplam 4.904 milyar CFA'lık ( yaklaşık 8.000.000 Dolar) bir tutarı mobilize ettiği ifade edilmiştir. 

Döviz kuru değişiminin kamu borç stoğundaki etkisine yönelik olarak, CCA tarafından yapılan açıklamada 2021 Haziran ve 2022 Haziran ayları örneklendirilerek, CFA'nın bu dönemde dolar kuru karşısında  değer kazanması  neticesine bağlı olarak ödenmemiş kamu borcunu %11.2 oranında arttırarak 420 milyar CFA'lık ( 680.000.000 dolar) olmasına neden olduğu ifade edilmiş,  Eylül 2022'de ise, bu artışın devam etmesine bağlı olarak da borç stoğunun toplamda 573 milyar CFA'ya (929.000.000 Dolar)'a ulaşmasına neden olduğu belirtilmiştir. 

CAA tarafından yapılan açıklamada ülkenin bu ağır borç yüküne rağmen, " 2022'nin ikinci yarısında güncellenen sürdürülebilirlik analizinin sonuçlarına göre";  Kamerun'un kamu borcunun uygulanabilir kaldığını ifade etmiştir.  (kriterlere göre kabul edilen GSYİH'nın %70'inin altında).