Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Yunanistan'ın 2022 Yılı Dış Ticaret Rakamları

Yunanistan İstatistik Kurumu ELSTAT'ın geçici verilerinden hareketle Panhelenik İhracatçılar Birliği PSE ile İhracat Araştırma ve Çalışmaları Merkezi (KEEM) tarafından 8 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan verilere göre Yunanistan ihracatı 2022 yılında yeni bir tarihi rekor kırmıştır. Bu doğrultuda Yunanistan’ın 2022 yılı ihracatı 40 milyar Avrodan 54,67 milyar Avroya yükselmiş; buna göre ülkenin ihracatı 2022 yılını %36,7 oranında önemli bir artışla tamamlayarak son yıllarda ortaya çıkan güçlü yükseliş eğilimini bu yıl da sürdürmüştür.

Ülkenin ihracatındaki artışta petrol ürünleri ve yakıtlar (+%78,7), sanayi ürünleri (+%30,1), gıda (+%17,6), kimyasallar (+%6,7), makineler (+%28,2), çeşitli endüstriyel (+%27,2), hammaddeler (+%2,8), tütün mamulleri ve alkollü içecekler (+%24,5), yağlar (+%43,4) ve gizli ürünler (+%28,7) sektörleri öne çıkmıştır.

Yunanistan’ın 2022 yılı ithalatı %42,2 oranındaki artışla 65,46 milyar Avrodan 93,05 milyar Avroya yükselmiş; dış ticaret açığı ise kaygı verici biçimde %50,7 oranında artarak 25,46 milyar Avrodan 38,37 milyar Avroya çıkmıştır.

Aylık olarak yapılan analizlere göre ise ülkenin ihracatı Aralık 2022'de, önceki yılın aynı ayına göre %25,7 oranında artışla 3,6 milyar Avrodan 4,53 milyar Avroya yükselerek kayda değer bir artış kaydetmiştir. Bununla birlikte, Aralık 2022'de ithalat %8,4 oranında artışla 6,89 milyar Avrodan 7,47 milyar Avroya çıkmıştır. Bu sonuçla, ülkenin dış ticaret açığı Aralık 2022'de %10,6 azalarak 3,29 milyar Avrodan 2,94 milyar Avroya gerilemiştir.