Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Slovakya'nın 2022 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Geçici Dış Ticaret İstatistikleri

2022 yılının Ocak – Aralık dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mal ihracatı yıllık bazda %16,1 artışla 102,8 milyar Avro’ya, mal ithalatı ise %23,6 artışla 107,2 milyar Avro’ya yükselmiştir. 2022 yılında Slovakya 4,3 milyar Avro dış ticaret açığı vermiştir. (Geçtiğimiz yıl aynı dönemde Slovakya’nın dış ticaret dengesi 1,9 milyar Avro fazla vermişti.) 2022 yılının yeni rekoru olan dış ticaret açığı, özellikle ithal edilen doğal gaz, elektrik ve petroldeki yüksek fiyatlardan kaynaklanmıştır. İthalattaki artışın bu denli yüksek olması, rekor düzeydeki ihracat artışını gölgelemiştir.

2022 yılının Aralık ayında Slovakya’nın mal ihracatı yıllık bazda %1,1 artarak 7,7 milyar Avro’ya, mal ithalatı ise %14,3 oranında artarak 9 milyar Avro’ya ulaşmıştır. 2022 yılının Aralık ayında Slovakya’nın dış ticaret açığı 1,3 milyar Avro’dur.

Kaynak: Slovakya İstatistik Ofisi