Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Rusya Merkez Bankası

Rusya Merkez Bankası tarafından 15 Şubat 2023 tarihinde yapılan bir açıklamada; Banka bünyesinde Uluslararası Ödemeler Organizasyonu Departmanı adı altında yeni bir birim ihdas edildiği ifade edilmiştir.

Söz konusu birimin Rusya Federasyonu’na (Rusya) yönelik yaptırımlara müteallik işlemlerden ve “Dost Ülkeler”de mukim bankalar ile Rus bankaları arasındaki ödemelerin yerel paralar cinsinden yapılması sürecinin geliştirilmesi ve mezkûr ülkelerle olan sınır ötesi finansal işlemlere yönelik fırsatların artırılması faaliyetlerinden mükellef olacağı zikredilmiştir.

İhdas edilen birimin başına önceki Finansal Piyasalar Stratejileri Geliştirme direktörü Mikhail Mikhail Kovrigin atanmıştır.

Anılan açıklamada ayrıca, Uluslararası Teşkilatlarla İlişkilerin Geliştirilmesi Departmanının 1 Eylül 2023 tarihinden önce ilga edileceği zikredilmiştir.