Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Sırbistan Futbol Stadyumu İnşaatının Yönetimi ve Denetimi İhalesi Yayınlandı

Sırbistan Maliye Bakanlığı 1,4 milyar RSD (yaklaşık 12 milyon Avro) bedelindeki Ulusal Futbol Stadyumu inşaatının yönetimi ve denetimi ihalesini yayınlamış olup şartname, Belgrad’ın Surçin belediyesi sınırları içinde yaklaşık 52.000 seyirci kapasiteli Ulusal Futbol Stadyumu inşaat projesinin tasarımını ve inşaatını içermektedir.

Söz konusu ihale kapsamında Ulusal Futbol Stadyumu binasına ilaveten erişim rampaları, cephe ile rampalar arasındaki alan ve stadyumun merdivenleri de yer almakta, bununla birlikte stadyum alanındaki tüm altyapı ile enerji bloğunun tasarlanması ve inşaatı da amaçlanmaktadır.

Söz konusu ihaleye son başvuru tarihi 21 Mart 2023 olup ihale hakkında detaylı bilgiye https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/138579 linkinden ulaşılabilmektedir. İlave sorularınız için Sırbistan Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen iletişim adresi: javne.nabavke@mfin.gov.rs