Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Anaklia Limanı Projesinde Yatırımcı Tespitine İlişkin Resmi Duyuru Yapılmıştır

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda ilgili Bakanlıkların yer aldığı Komisyon tarafından uzun yıllardır gündemde olan ve tahkime konu olan Anaklia Derin Deniz Limanı Projesi için Hükümetin yatırımcı arayışında olduğu ilan edilmiştir. Bu kapsamda uluslararası danışmanlık hizmeti alınarak belirlenecek yatırımcı adayları tespit edilecek ve 17 Temmuz 2023 tarihine kadar teklif talep edilecektir. Projede devlet tarafından kurulacak şirketin payının %51 olması planlanmaktadır.

2020 yılı Ocak ayında Gürcistan, Anaklia Limanının yapımında ülkenin en büyük finansal gruplarından olan TBC Holding'in yer aldığı Anaklia Development Consortium ile ihtilafa düşerek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiştir. Konu tahkime taşınmış durumdadır (tahkime konu bedel takriben 1,5 milyar USD'dir). Yapımı gerçekleşmesi halinde Gürcistan'ın en büyük limanı olacak Anaklia, Abhazya sınırında bulunmaktadır.

Konuya ilişkin resmi duyuruya ait link:

http://www.moesd.gov.ge/?page=news&nw=2169

 

Anaklia Projesinin geçmişini de ihtiva eden haberler:

https://civil.ge/archives/526402

https://bm.ge/ka/article/anakliis-grmawylovani-navsadguris-asasheneblad-interesta-gamoxatva-gamocxadda/127401/

https://bm.ge/ka/article/davafudznebt-saxelmwifo-kompanias-da-daviwyebt-anakliis-portis-msheneblobas---davitashvili/127415

(Gürcüce kaynakların gayriresmi tercümesine Google Translate hizmeti ile erişilebilmektedir)