Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

2023 Yılında 4300 MW Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Devreye Alınması Planlanmakta

Özbekistan'da 2023 yılında toplam kapasitesi 4300 MW olan yenilenebilir enerji kaynaklarının (YEK) devreye alınması planlanmaktadır. Bu, Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in 16 Şubat tarihli "2023'te yenilenebilir enerji kaynaklarının ve enerji tasarrufu teknolojilerinin uygulanmasını hızlandırmaya yönelik tedbirler hakkında" kararında belirtildi.

2100 MW - büyük güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, 1200 MW - sosyal sektör nesneleri, ekonomik kuruluşların binalarına ve yapılarına ve apartmanlara  kurulan güneş panelleri, 550 MW - girişimciler tarafından inşa edilen küçük fotoelektrik santraller bunların arasında.

YEK cihazlarının kurulması, tüketicilerin alternatif enerjiye yönlendirilmesi ve enerji verimli teknolojilerin devreye alınması ile 2023 yılında ilave 5 milyar kilovat-saat elektrik üretilmesi ve 4,8 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu yapılması planlanmaktadır.

Finansman kaynakları

Bu hedeflere 13,4 milyar doları kamu-özel ortaklık projeleri çerçevesinde yatırımcılardan sağlanan fonlar, 1,1 milyar doları ticari bankalardan sağlanan krediler, 610 milyon doları işletmelerin özkaynakları, 150 milyon doları yabancı mali kuruluşlar ve 100 milyon dolara eşdeğer devlet bütçesinden fonlar olmak üzere toplam 15,4 milyar dolar tahsis edildi. 

Karar ile PPP (kamu-özel ortaklığı) temelinde 2023 yılında 27 büyük ölçekli güneş ve rüzgar enerjisi santrali inşa etmek ve bunları elektrik şebekelerine bağlamak için proje listeleri onaylandı.

Stratejik Reformlar Ajansı'na, Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte, 1 Temmuz'a kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve elektriğin modernizasyonu konulu projeler için uluslararası finans kuruluşlarından ek 2 milyar dolar çekmek için sözleşmelerin imzalanmasını sağlama talimatı verildi.

Yıl içerisinde 20.000 sosyal sektör nesnesi ve devlet kurumlarının küçük kapasiteli YEK cihazları ile donatılmasının sağlanması planlanmaktadır.

Ayrıca 11.000 girişimcinin bina ve yapılarına güneş pili yerleştirmesi ve küçük fotoelektrik santralleri kurması planlarında destek verilmiştir.

"Yeşil Enerji" şirketinin kuruluşu

Karar, sosyal alan nesnelerinin, devlet kurumlarının ve diğer kuruluşların bina ve yapılarında küçük güçlü yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumu ve işletilmesi için "Yeşil Enerji" şirketinin kurulmasını öngörüyor.

Şirkete kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve yapıların ilgili kısımlarını, masrafları kendilerine ait olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı cihazların montajından sonra kiralama hakkına dayalı olarak ücretsiz olarak kullanmasına izin verilir. Aynı zamanda, kira sözleşmeleri öngörülen şekilde vergi makamlarına tescil edilir.

Ayrıca şirket, yerli ve yabancı üreticilerden yenilenebilir enerji cihazları ve bunların yedek parçalarının satın alınması,  en iyi tekliflerin seçilmesi sonuçlarına göre bu cihazların kurulumu ve hizmetlerin sağlanması için doğrudan sözleşmeler yapabilecek. (Gazeta.uz)