Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Ocak Ayında Özbekistan'ın Dış Ticaret Hacmi 5 Milyar Dolara Ulaştı

Ocak 2023'te Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, Ocak 2021'e göre 1,5 milyar ABD doları veya %42 artarak 5 milyar ABD doları oldu.

İstatistik Kurumu'nun ön verilerine göre Özbekistan'ın dış ticaret hacminde ihracat 2,1 milyar ABD doları, ithalat ise 2,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Ocak 2023'te Özbekistan, dünyanın 134 ülkesiyle ticari ilişki gerçekleştirdi.

Bilgi için 2022 yılsonu itibarıyla Özbekistan'ın Orta Asya ülkeleriyle dış ticaret hacmi %17,2 artarak 7,5 milyar ABD dolarına ulaştı.

Ekonomik Araştırmalar ve Reformlar Merkezi'ne göre bu, ülkenin toplam ticaret hacminin %15'ine eşitti.

Özbekistan'ın Orta Asya ülkelerine ihracatı yüzde 15,4 artışla 3,1 milyar dolar, ithalatı ise yüzde 18,6 artışla 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. (Kun.uz)