Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

2017-2022'de Özbekistan'daki Doğrudan Yabancı Yatırım Hacmi 1,5 Kat Arttı

Tahmin ve Makroekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IPMI) uzmanları, 2017-2022'de Özbekistan'da doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmeye yönelik önlemleri ve bunların etkinliğini değerlendirdi.

Son yıllarda, ülkenin yatırım cazibesini artırmak ve ekonomiye doğrudan yabancı yatırım girişini artırmak için çabalar sarf edilmektedir.

Özellikle, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin yasal olarak korunması amacıyla yeni bir “Vergi Kanunu”, “Yatırımlar ve Yatırım Faaliyetleri Hakkında Kanun” ve “Arabuluculuk Hakkında Kanun” kabul edilmiştir.

Yatırımcılar için daha elverişli koşullar yaratmak amacıyla Uluslararası Taşkent Tahkim Merkezi oluşturulmuş, "yatırım kredisi", "yatırım sübvansiyonu" ve "yatırım vizesi" gibi yeni mekanizmalar getirilmiştir.

2017'nin başında ülkede faaliyet gösteren yalnızca 3 serbest ekonomik bölge (SEB) varken, 2022'de bunların sayısı 22'ye ulaştı.

Bunlardan sektörlere göre: 12'si endüstriyel, 6'sı ilaç, 2'si turizm ve 2'si tarım.

Mevzuat değişiklikleri ve yaratılan fırsatlar, ülkedeki yatırım ortamını olumlu yönde etkilemektedir.

Örneğin, 2019'da Özbekistan, OECD'nin "Doğrudan Yabancı Yatırıma İlişkin Düzenleyici Kısıtlamalar Endeksi"ne ilk kez dahil edildi ve 2020 itibariyle dünyada 43. ve Asya bölgesinde 7. sırada yer aldı.

2017-2022'de Özbekistan, Ekonomik Özgürlük Endeksi dünya sıralamasındaki konumunu 31 sıra yükselterek 148. sıradan 117. sıraya yükseldi.

2022 yılı sonu itibarıyla ülkedeki doğrudan yabancı yatırım hacmi, 2017 yılına göre 1,5 kat artarak 3,3 milyar ABD dolarına ulaştı. (Uzdaily.uz)