Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Özbekistan Ocak Ayında 1,2 Milyar Dolarlık Altın İhraç Etti. Bu, Toplam İhracat Hacminin Yarısından Çok

Özbekistan'ın dış ticaret cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 milyar dolar yani %42 artarak 2023 yılı Ocak ayında 5,04 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu, Cumhurbaşkanlığına bağlı İstatistik Ajansı'nın raporunda belirtilmiştir.

İhracat %45,1 artarak 2,08 milyar, ithalat ise 2,96 milyar (+%39,8) arttı. Dış ticaret açığı ise Ocak 2022'ye göre yüzde 49,7 (-585,6 milyon dolar) artarak 876,9 milyon doları aştı. Altın ihraç edilmeseydi daha da fazla olacaktı.

Yeni yılın ilk ayında Özbekistan, Ocak 2021'dekinin (586,6 milyon dolar) iki katı olan 1,18 milyar dolar değerinde altın sattı. Bu değerli metal, ülkenin toplam ihracatının yarısından fazlasını (%56,8) oluşturdu.

Sanayi ürünlerinin ihracattaki payı, 316,2 milyon dolardan 273,3 milyon dolara düşen sevkıyatların etkisiyle yüzde 22'den yüzde 13,1'e geriledi.

Altın hariç, ihracat yalnızca %6,2 artarak 900,8 milyon dolara ulaştı (Ocak 2022'de %22 büyüme). Sebze ve meyve satış hacmi 62,6 milyon dolar (+%13,7), tahıl ürünleri - 41,5 milyon dolar (+%65,5), petrol ve petrol ürünleri - 11,3 milyon dolar (2,7 kat), inorganik kimyasal ürünler - 36,9 milyon dolar (11 kat), giyim — 67 milyon dolar (yüzde +18,3), ofis makineleri ve otomatik veri işleme ekipmanı (49,1 kat) satışları arttı.

Aynı zamanda tekstil ürünleri arzı %10,5 (218,7 milyon dolar), gaz arzı %86,1 (3,7 milyon dolar), gübre arzı %9,2 (%-44,2) azaldı. Daha önce Ocak ayında, anormal soğuk hava nedeniyle Özbekistan'da endüstriyel ürün üretiminin önemli ölçüde azaldığını bildirmiştik. (Gazeta.uz)