Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Belçika'da Enflasyon Şubat Ayında %6,62'ye Geriledi

Belçika’da enflasyonun hızında 2022 Kasım ayında başlayan düşüş Şubat ayında da devam etmiş, enflasyon Ocak ayındaki %8,05 seviyesinden %6,62’ye, tüketici fiyat endeksi ise %0,7 (0,89 puan) azalış ile 126,95’e gerilemiştir. Enerji enflasyonundaki gerilemeye karşın, gıda ve hizmet enflasyonunda artışın devam etmesi toplam enflasyondaki düşüşü sınırlandırmaktadır.  

Şubat ayında enerji enflasyonu 2022 yılı aynı dönemindeki yüksek seviyesinin baz etkisi ve bir önceki aya göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının sırasıyla %16,2 ve %27,8 düşmesi ile Ocak ayındaki %5,21 seviyesinden -%7,93’e gerilemiştir. 2022 Ekim ayında 5,95 yüzde puan olan enerji enflasyonunun toplam enflasyona katkısı, Şubat ayında -1,22 yüzde puan olmuştur. Yıllık fiyat değişimleri elektrik için %2,8’den -%16’ya, doğal gaz için ise -%7,1’den -%30,8’e düşmüş, kalorifer yakıtı için %40,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ekmek, tahıllar ve yemeklik yağlar ile et, balık ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışların etkili olduğu  gıda enflasyonu ise Şubat ayında %15,59’dan %16,12’ye yükselirken, toplam enflasyona katkısı 3,06 yüzde puan olmuştur.

Şubat ayında, hizmet enflasyonu %6,56'dan %6,96’ya, kira enflasyonu %5,93'den %6,16’ya, enerji ve işlenmemiş gıda ürünleri fiyat değişimlerini içermeyen çekirdek enflasyon ise %8,05’den %8,28’e yükselmiştir.