Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Katar Atık Yönetimi / Yeşil Yatırım Konusundaki Fırsatlar

Katar Yatırım Teşvik Ajansı (IPA Qatar) tarafından yapılan çalışmada, yeşil yatırım alanlarından atık yönetiminin (waste management) yatırımcılar için önemli fırsatlar barındırdığı, sektörün Katar'a getirmesi beklenen ekonomik katkının 2030'a kadar 17 milyar dolar (GSYİH'nin yaklaşık %10 u) olmasının beklendiği belirtilmektedir.

Aynı çalışmada; yatırım fırsatları olarak belirlenen alt sektörler "geri dönüşüm (recycling)" ve "yenilebilir enerji teknolojileri (waste-to-energy technologies)" olarak belirtilmektedir.

Belirtilen sektörlere yatırım sebepleri arasında;

- İnşaat projelerinde geri dönüştürülmüş malzemelerin %20'sinin kullanılmasıyla atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm teknolojilerinin teşvik edilmesi,

-Evsel Katı Atık Yönetim Merkezi'nden (DSWMC) 30 MW'ın üzerinde elektrik üretildiği dikkate alındığında, atığın enerjiye dönüştürülmesinin gerekliliği,

-Malzeme geri kazanımı açısından atıkların 5% inin metal, 70% inin çelik ve 30% unun ise alüminyumdan oluştuğu,

-Katar Belediye ve Çevre Bakanlığı'nın (MME) Kamu Özel Ortaklığı projelerini teşvik etmek için yatırım portalı "Foras" uygulamasını başlatmış oluşu (bu uygulama ile amaçlananın Katar'ın ulusal çevre ve iklim stratejisi çerçevesinde sağlıksız depolama sahalarının %100'ünü kapatılması ve rehabilite edilmesi olduğu ve bu çerçevede şehir atıklarında %15'lik bir geri dönüşüm oranının hedeflendiği belirtilmektedir)

 gösterilmektedir.

Yine mezkur çalışmada, Katar'ın Lusail ve Musherib Dpwn Town şehirlerinin inşaasında "sürdürülebilir yaşamın" yol haritası olarak belirlendiği ve bu çerçevede "pnömatik atık toplama", "kanalizasyon arıtma tesisleri", "bölgesel soğutma", "merkezi tesisler" ve "Sürdürülebilirlik Değerlendirme Sistemlerinin" önceliklendirildiği vurgulanmaktadır.

 

Kaynak: https://www.gulf-times.com/article/652985/business/ipa-qatar-circular-economy-in-qatar-yields-additional-17bn-by-2030